เพิ่มปฏิสัมพันธ์ของพนักงานให้ดีมากยิ่งขึ้น สร้าง Communication & Engagement
ด้วย SODA Application

เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

อัพเดทข่าวสารภายในองค์กร แชร์ความรู้ ร่วมสร้างกิจกรรมเพิ่มปฏิสัมพันธ์ ด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบให้สนับสนุนชีวิตทั้ง 5 ด้านของพนักงาน ตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล

Play Video

กดดูวิดิโอ
เพื่อทำความรู้จักกับ SODA

เพิ่มความสนุก สร้างความสุขในการทำงานได้ทุกวัน

ไม่ใช่แค่การสื่อสารเพียงเรื่องงาน แต่ SODA Application เป็นพื้นที่สร้างความสนุกสนาน รองรับไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลาย ทำให้พนักงานสามารถพูดคุยถึงเรื่องต่างๆที่สนใจ พร้อมแสดงความคิดเห็น แสดงความชื่นชม และทำกิจกรรมร่วมกันผ่าน Application เพิ่มความใกล้ชิดกันในองค์กร แม้ตัวจะอยู่ห่างไกลกัน

เพราะชีวิตเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียว SODA ออกแบบให้รองรับพฤติกรรม ทั้ง 5 ด้านของพนักงานทุกคน

SO FIT:

เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงสุขภาพของตนเอง บันทึกข้อมูลสุขภาพ ค่า BMI และจำนวนก้าวเดินประจำวัน

SO SOCIAL:

เพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แชร์ความรู้ ความสนใจ แสดงความรู้สึกให้แก่กันได้

SO FIN:

สนับสนุนให้พนักงานมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น

SO COOL:

สนับสนุนด้านอามณ์และจิตใจ เพิ่มโอกาสให้มีภาวะทางอารมณ์เชิงบวกมากขึ้น

SO PROUD:

เพิ่มโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจ และการ รู้จักคุณค่าในตนเอง ผ่านการบันทึกและชื่นชม ความสำเร็จ

ฟีเจอร์ที่ออกแบบให้สนับสนุนชีวิตทั้ง 5 ด้าน ตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล

Kwanjai
Mood & Quote
Activity
Secret of SODA Achievement
ฟีเจอร์อื่นๆ

ส่งต่อความรู้สึก ขอบคุณ ชื่มชม ให้กำลังใจ
ผ่าน ขวัญใจ

ส่งต่อความรู้สึกให้กันและกัน ผ่านทางการให้ขวัญใจประจำวัน โดยพนักงานสามารถเลือกเพื่อนร่วมงานคนพิเศษที่ตนเองต้องการแสดงคำชื่นชม แสดงคำขอบคุณ หรือ ส่งมอบอวยพรในวาระพิเศษ ได้ 1 ครั้ง/คน/วัน

บันทึกความรู้สึกและอารมณ์
ด้วย Mood Diary และ Quote of the Day

บันทึกอารมณ์ความรู้สึก ณ เวลาต่าง ๆ ของตัวเองเพื่อจัดเก็บเป็น Mood Diary และ ยังสามารถแสดงข้อความที่สอดคล้องกับอารมณ์ เพื่อให้กำลังใจพนักงานได้อีกด้วย

สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กร
ผ่าน SODA Activity

เปิดโอกาสการแสดงออกในด้านที่สนใจ ผ่าน SODA Activity ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออนไลน์ หรือ กิจกรรมที่มีการนัดหมายภายนอก รวมไปถึงการแชร์สิ่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ดนตรี กิจกรรมยามว่าง ก็สามารถสร้างและเข้าร่วมผ่าน SODA Activity ได้

เพิ่ม Productivity กับ
Secret of SODA

ไม่พลาดทุกความสำคัญ ด้วยการสร้างบันทึกและแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำตามเป้าหมายประจำวัน และทบทวนประสิทธิภาพทั้งด้านการทำงานของตนเองและด้านอื่นๆในชีวิต ผ่านเกมการจำลองขายเครื่องดื่มร้านโซดาที่มาพร้อมความสนุกสนาน โดยทุกความสำเร็จจะได้รับการตอบแทนเป็นไอเท็มเพื่อใช้เล่นภายในเกม

และฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กร ที่เข้าใจง่ายเหมือนใช้งานโซเชียลมีเดีย

สร้างประกาศ (Announcement),
สื่อสารภายใน (HR Messages)
และ แชร์ความรู้ (Knowledge)
ผ่าน Content Sharing

บันทึกข้อมูลสุขภาพ
ผ่าน SODA FIT

สร้าง Benefit ตาม Lifestyle ของพนักงาน
รวมไปถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้
ผ่าน CSR & Rewards

เรียนรู้ Lifestyle ที่หลากหลายของพนักงาน นำมาวิเคราะห์ความต้องการเพื่อค้นหาสวัสดิการที่เหมาะสม

User Engagement:

วิเคราะห์การมีส่วนร่วมและความเคลื่อนไหว ภายในทีมและองค์กรว่าการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมา

Kwanjai Analysis:

วิเคราะห์ความนิยมและความสัมพันธ์ของ พนักงานภายในองค์กร และความสัมพันธ์ ระหว่างทีมของพนักงาน ว่ามีส่วนร่วม ระหว่างกันมากน้อยเพียงใด

Mood Overview:

วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของพนักงานภายในองค์กร เพื่อช่วยในการวางแผนรับมือ ความเป็นไปภายในองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้น

Activity & Content:

วิเคราะห์ข้อมูลด้านความสนใจภายในองค์กร เพื่อใช้ในการเรียนรู้ Lifestyle ของพนักงาน ได้มากยิ่งขึ้น แสดงผลประเภท Activity ที่ พนักงานสนใจ รวมไปถึงช่วงเวลาที่สามารถ สร้างปฏิสัมพันธ์ได้มากที่สุด

เปิดโอกาสให้พนักงานมีพื้นที่แสดงความรู้สึก เปิดช่องทางให้องค์กรตอบสนองความต้องการของพนักงานได้มากขึ้น

องค์กรรู้จักพนักงานดีขึ้น

พนักงานมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น