ไม่ว่าองค์กรเล็ก ใหญ่ กระบวนการทำงานซับซ้อนแค่ไหน ก็จัดการงานทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

IPOP HR Cloud Solution
by I AM Consulting

แพลตฟอร์มที่ครบทุกการจัดการเรื่องงาน HR รองรับตามความต้องการที่หลากหลาย
Play Video

กดดูวิดิโอ
เพื่อทำความรู้จักกับ IPOP

ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการจัดการด้าน HR เพื่อที่องค์กรของคุณจะได้โฟกัสกับการวางแผนทางกลยุทธ์ให้มากขึ้น

ให้แพลตฟอร์ม IPOP จัดการงาน HR ของคุณอย่างรอบด้าน ครบทุกมิติในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกขนาดองค์กร

เก็บประวัติพนักงานโครงสร้างองค์กร เชื่อมต่อเข้ากับทุกระบบด้วย Employee Profile

จัดเก็บโครงสร้างองค์กรและประวัติพนักงานได้อย่างเป็นหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Time Management และระบบ Payroll

แบ่งประเภทการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นหมวดหมู่ ระบบรองรับการจัดเก็บโครงสร้างองค์กรแบบเป็นลำดับขั้นเพื่อกำหนดสายการอนุมัติ

พนักงานสามารถตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ รวมถึงการส่งคำขอหนังสือรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

สามารถบันทึกประวัติพนักงานตั้งแต่เข้างาน การถือครองตำแหน่งและสังกัดจนถึงเกษียณอายุงานตามช่วงเวลา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

รูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และเงื่อนไขการคำนวณเวลาซับซ้อน ให้ Time Management จัดการแทนคุณ

ระบบบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรทุกรูปแบบ มีฟังก์ชันงานที่ครบถ้วนและใช้งานง่าย รองรับวิธีการบันทึกเวลางานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานเข้ากะ หรือ พนักงานชั่วคราว ไร้ข้อจำกัดของขนาดและรูปแบบองค์กร

รองรับการกำหนดปฏิทินวันหยุด ตารางการทำงาน ประเภทวันลา และโควต้าวันลาที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ของพนักงาน

พนักงานสามารถ Check in/out จากสมาร์ทโฟนเพื่อบันทึกเวลาเข้าออก รวมถึงใช้งาน Self Service ในการสร้างคำขอการลา คำขอล่วงเวลา สลับตารางการทำงานและปฏิบัติงานนอกสถานที่

หัวหน้างานสามารถจัดตารางการทำงาน และตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของทีม รวมถึงจัดการอนุมัติคำขอผ่าน Self Service

ระบบสามารถจับคู่การบันทึกเวลาเทียบกับตารางการทำงาน ปฏิทินวันหยุดวันลา และการขอล่วงเวลาอย่างแม่นยำ เพื่อประมวลผลและนำผลลัพธ์ไปใช้สำหรับการคำนวณเงินเดือน

จัดการเงินเดือน ค่าลดหย่อน กำหนดรูปแบบการคำนวณเงินได้และเงินหักอย่างถูกต้อง ด้วยระบบ Payroll ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

การจัดการเงินเดือนในองค์กรของคุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยระบบ Payroll ที่สามารถประมวลผลเงินได้และเงินหัก คำนวณเงินสะสม/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมและภาษี รวมถึงออกรายงานทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

รองรับการกำหนดประเภทเงินได้และเงินหักอย่างไม่จำกัด และกำหนดรอบการประมวลผลได้หลากหลายตามประเภทของพนักงาน รวมถึงการจ่ายเงินในรอบพิเศษ

พนักงานสามารถบันทึกรายการลดหย่อน ขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดู Payslip และ 50 ทวิ ผ่านทางระบบ Self Service

ประมวลผลเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถคำนวณการจ่ายเงินย้อนหลังได้อัตโนมัติ

สามารถออกรายงานทางกฎหมายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคมและผู้จัดการกองทุน รายงานที่จำเป็นในการกระทบยอด รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้

จัดการสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงาน รองรับการกำหนดรูปแบบแผน สวัสดิการที่แตกต่างกัน

ดูแลแผนสวัสดิการให้กับพนักงานตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดวงเงินสวัสดิการ เงื่อนไขการเบิกเคลม และส่งข้อมูลการจ่ายเงินชดเชยไปยังระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ลดขั้นตอนในการดำเนินการ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

รองรับการกำหนดแผนสวัสดิการและประเภทสวัสดิการที่หลากหลาย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ การเบิกสวัสดิการ สำหรับพนักงานและครอบครัว รวมถึงวงเงิน และระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของบริษัท

พนักงานสามารถสร้างคำขอเบิกเคลมสวัสดิการ ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานในการขอเบิกเคลมได้ด้วยตนเองผ่าน Self Service

สามารถออกรายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลแผนสวัสดิการของพนักงาน และข้อมูลการเบิกเคลมของพนักงานได้

มั่นใจกับคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรระดับสูงสุด

ผ่านมาตรฐานสากล Global Standard ISO/IEC 27001 ในหมวด Information Security Management Systems: ISMS และแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบบริหารบุคคลที่ทันสมัยและรองรับความต้องการของ HR
ครบถ้วนที่สุดที่องค์กรของคุณต้องการ

Time Saving

ประหยัดเวลาในการให้บริการงาน HR แก่พนักงานในองค์กร ลดกระบวนการทำงานด้าน HR ด้วยขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ

Simple

สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน ด้วยระบบที่ใช้งานง่ายและขั้นตอนไม่ซับซ้อน รองรับทุกอุปกรณ์ สะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

Cost Saving

ลดต้นทุนในการติดตั้งพัฒนาและดูแลรักษาระบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการงานด้าน HR ด้วยระบบ Self Service

High Performance

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน และยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ อย่างง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

แพลตฟอร์มที่ครบทุกการจัดการเรื่องงาน HR รองรับตามความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระบบงานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานขององค์กร

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร เราเลือกใช้ Amazon Web Services ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาระบบ IPOP นอกจากนี้ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO27001 ซึ่งการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบสามารถกำหนด Permission ได้ตามเงื่อนไข เช่น ตามหน่วยงาน หรือ ตามตำแหน่งงานต่างๆ เป็นต้น

ระบบรองรับรายงานตามกฎหมายที่หน่วยงานรัฐกำหนดทุกประเภทเพื่อนำส่งกรมสรรพากร และประกันสังคม

รองรับการทำ PDPA สามารถแก้ไข Consent ตาม Policy ขององค์กร และสามารถตรวจสอบสถานะการกดยอมรับของ Consent ต่างๆ ได้

โดยมาตรฐานประมาณ 2-4 เดือน ขึ้นอยู่กับ Requirement ของแต่ละองค์กร

IPOP รองรับการกำหนดกะการทำงาน มีความยืดหยุ่นสูง ครอบคลุมกะที่ซับซ้อน เช่น สามารถกำหนดกะแบบปกติ, กะข้ามวัน, กะข้ามคืน เป็นต้น

IPOP สามารถกำหนดศูนย์ต้นทุน (Cost Center)ของแต่ละหน่วยงานได้ และในกรณีที่ไปปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานก็สามารถเลือก cost center ที่ต้องการได้ เพื่อกระจายค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน

IPOP Payroll สามารถรองรับทำการ Posting สรุปเงินได้เงินหักของพนักงาน ไปยังระบบบัญชีได้

สามารถทำผ่าน IPOP โดย HR สามารถเปิดสิทธิให้พนักงานเข้ามาเปลี่ยน อัตราสะสม และเลือก Choice ในการลงทุนได้ ผ่าน ESS (Employee Self Service) ตามช่วงเวลาที่กำหนด ลดการทำงานของฝ่ายบุคคล 

ระบบรองรับการใช้งานผ่าน ESS (Employee Self Service) พนักงานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบแจ้งเงินเดือน(Payslip) และ 50 ทวิของตนเองได้ ทั้งในรอบปัจจุบันและย้อนหลังได้ด้วยตนเอง